English

Fotografia

Samostatné fotografické výstavy:

Plachý ako motýľ
Japan Embassy, Bratislava, Slovensko 2005

Plachý ako motýľ
Divadlo Andreja Bagara, Dni japonskej kultúry,
Nitra, Slovensko 2005

Človek Made in Japan
 V-Klub, Bratislava, Slovensko  1997

People Made in Japan
Convention Centre, Calgary, Canada 1997
 

(c) 2013 yvonne vavrova
by catmedia