English

Osobnosti

Kniha o predstaviteľovi francúzskej novej vlny FRANCOIS  TRUFFAUT
Sebareflexia ako spôsob videnia sveta, Slovenský filmový ústav, Bratislava, SK 1986

Autorka desiatok článkov o Japonsku, Kanade, Nórsku, Švédsku, Fínsku, Dánsku. Francúzsku, Španielsku,
rozhovory s osobnosťami filmu

(c) 2013 yvonne vavrova
by catmedia